larva – značenje

 

larva (latinski larva) – u zoologiji: prvi stadijum u razvoju nekih životinja (najčešće insekata, nekih vodozemaca i dr.) kada se po građi znatno razlikuju od odrasle jedinke (npr. gusenica kod leptira, punoglavac kod žaba), ličinka.