larva – značenje

 

larva (latinski larva) – u zoologiji: prvi stadijum u razvoju nekih životinja (najčešće insekata) kada se po građi bitno razlikuju od odrasle jedinke (npr. gusenica kod leptira), ličinka.