larva – značenje


larva (latinski larva) – u zoologiji: prvi stadijum u razvoju nekih životinja (najčešće insekata, nekih vodozemaca) kada se po građi znatno razlikuju od odrasle jedinke (npr. gusenica kod leptira, punoglavac kod žaba), ličinka.