lateks – značenje


lateks (latinski latex):
1) beli mlečni sok nekih tropskih biljaka od kojeg se pravi kaučuk;
2) slična veštačka materija, vodeni rastvor sintetičkog kaučuka.