lateks – značenje

 

lateks (latinski latex):

1) beli mlečni sok nekih tropskih biljaka od kojeg se pravi kaučuk;

2) slična veštačka materija, vodeni rastvor sintetičkog kaučuka.