latentan – značenje


latentan, -tna, -tno (latinski latens) – koji postoji iako se ne vidi, ne ispoljava vidljivo, u jasnom, izrazitom obliku, prikriven, skriven, pritajen; svojstven nekome ili nečemu potencijalno, kao mogućnost.