latentan – značenje

 

latentan, -tna, -tno (latinski latens) – prikriven, skriven, pritajen, koji postoji ali se ne ispoljava vidljivo, u jasnom, izrazitom obliku; svojstven nekome ili nečemu potencijalno, kao mogućnost.

 

latentnost – osobina onoga što je latentno, prikrivenost, pritajenost.