latituda – značenje


latituda (latinski latitudo):
1) u geografiji: geografska širina, ugaona udaljenost nekog mesta od ekvatora na sever ili jug;
2) u astronomiji: ugaona udaljenost nekog nebeskog tela od ekliptike na sever ili jug, izražava se u rasponu od 0 do 90 stepeni s pozitivnim predznakom ka severu, a negativnim ka jugu;
3) odstupanje od neke utvrđene vrednosti ili veličine.