lauta – značenje

 

lauta (nemački Laute) – starinski žičani muzički instrument koji se svira trzanjem žica prstima, preteča gitare, mandoline i dr.

 

lautist(a) – onaj koji svira na lauti, odnosno koji peva uz lautu.