lavirati – značenje

 

lavirati (nemački lavieren od holandskog loveren):
1) u pomorstvu: jedriti, ploviti uz vetar krećući se cikcak, bordižati;
2) figurativno: izbegavati jasno opredeljivanje za jednu od sukobljenih, zavađenih strana, suprotstavljenih stavova i sl., postupati neodlučno, vrdati, okolišiti; postupati oprezno i vešto, prilagođavajući se okolnostima.

 

lavirati (nemački lavieren od francuskog laver) – u slikarstvu: da(va)ti crtežu, slici utisak reljefnosti, (za)senčiti.