lavirint – značenje

 

lavirint (grčki labýrinthos):

1) zgrada s mnoštvom prostorija i hodnika koji su tako prepleteni da je teško naći izlaz;

2) svako mesto s puno hodnika, prolaza, zavoja, izukrštanih staza i sl. na kojem se nije lako snaći;

3) figurativno: ono što je nejasno, složeno, nerazmrsiv splet;

4) u anatomiji: deo unutrašnjeg uha u kojem je smešteno čulo sluha i centar za ravnotežu.

 

lavirintski – koji se odnosi na lavirint, sličan lavirintu; zapleten, zamršen.