leblebija – značenje


leblebija (turski leblebi):
1) u botanici: jednogodišnja zeljasta, gajena biljka Cicer arietinum, s leptirastim cvetom i plodom u vidu mahune, poreklom iz istočnomediteranskih predela, naut, slanutak;
2) semenke te biljke koje se, najčešće pržene, jedu ili služe kao surogat kafe.