lecitin – značenje


lecitin (grčki lékithos) – u biologiji: vrsta fosfatida, nalazi se u mozgu, nervima, žumancetu i drugim životinjskim i biljnim tkivima; upotrebljava se u farmakologiji i kao dodatak namirnicama.