legura – značenje

 

legura (italijanski legarura, nemački Legierung) – smeša, spoj dvaju ili više metala (ređe metala i nemetala), dobijena topljenjem, slitina.

 

legirati – stopiti, stapati (metale) u leguru, (na)praviti leguru.