leksem – značenje

 

leksem = leksema (francuski lexème, prema grčkom léxis – reč):

1) u lingvistici: reč kao posebna jezička jedinica uzeta u ukupnosti svojih oblika i značenja;

2) u lingvistici: leksička jedinica u rečniku (reč ili više reči koje označuju jedan pojam).