lektura – značenje


lektura (novolatinski lectura) – čitanje nekog rukopisa i ispravljanje jezičkih i stilskih grešaka.