lem – značenje

 

lem (turski lehem):

1) kalaj koji služi za spajanje metala;

2) mesto na kojem je izvršeno lemljenje.

 

lem (nemački Lehm):

1) sredstvo za lepljenje, lepak, tutkalo;

2) mirišljava biljna smola kojom pčele lepe pukotine na košnici, pritvrđuju saće i sl.