lem – značenje


lem (turski lehem):
1) kalaj koji služi za spajanje metala;
2) mesto na kojem je izvršeno lemljenje.


lem (nemački Lehm):
1) sredstvo za lepljenje, lepak, tutkalo;
2) mirišljava biljna smola kojom pčele lepe pukotine na košnici, pritvrđuju saće i sl.