lepra – značenje

 

lepra (latinski lepra) – u medicini: teška hronična zarazna bolest koju izaziva bacil Mycobacterium leprae, praćena promenama na koži ili oštećenjem nerava, guba.

 

leprozan, -zna, -zno (latinski leprosus) – koji je zaražen leprom, koji boluje od lepre, gubav.