lepton – značenje


lepton (grčki leptós):
1) u fizici: zajednički naziv za jednu grupu subatomskih čestica (elektron, neutrino i dr.);
2) stoti deo drahme, grčke novčane jedinice do uvođenja evra 2001. godine.