letrizam – značenje

 

letrizam (francuski lettrisme, prema lettre – slovo) – u književnosti: pesnički pokret nastao u Francuskoj 1945. godine koji odriče rečima svaku autonomnu vrednost: reči se razbijaju na slogove i slova koji se potom slobodno kombinuju dajući čudne mešavine i neobične kovanice.