leukociti – značenje

 

leukociti (grčki leukós – beo i kýtos – šuplje telo, šupalj sud) – u biologiji: bela krvna zrnca, koja služe za odbranu organizma od bakterija, stranih tela i sl.