leukociti – značenje


leukociti (grčki leukós ’beo’ i kýtos ’šuplje telo, šupalj sud’) – u biologiji: bela krvna zrnca, koja služe za odbranu organizma od bakterija, stranih tela i sl.