leukodermija – značenje

 

leukodermija (grčki leukós – beo i dérma – koža) – u medicini: pojava belih pega po koži usled smanjene pigmentacije, koje mogu biti urođene ili posledica raznih oboljenja.