leukodermija – značenje


leukodermija (grčki leukós ’beo’ i dérma ’koža’) – u medicini: pojava belih pega po koži usled smanjene pigmentacije, koje mogu biti urođene ili posledica raznih oboljenja.