liberalan – značenje


liberalan, -lna, -lno (latinski liberalis):
1) koji se odlikuje naprednim, slobodoumnim shvatanjima, idejama, slobodouman; koji dopušta, toleriše takve ideje, demokratičan; tolerantan, širokogrud;
2) u politici: koji se odnosi na liberalizam; koji zastupa ideje liberalizma.