liberalizam – značenje


liberalizam (latinski liberalis, -izam):
1) slobodoumne, liberalne ideje, načela, shvatanja; slobodoumlje;
2) tolerantnost prema različitim, drukčijim mišljenjima, shvatanjima, postupcima; trpeljivost, pomirljivost;
3) u politici: učenje prema kojem društvo treba slobodno da se razvija, bez mešanja države u društvene odnose; politički pokret za ostvarivanje slobode mišljenja, slobodnog ekonomskog razvoja i dr.; povlađivanje stihijnim kretanjima u društvu i uzdržavanje od intervencije.