licencija poetika – značenje


licencija poetika (latinski licentia poetica) – pesnička sloboda, tj. odstupanje od gramatičkih ili logičkih normi radi potrebe stiha, željenog izraza ili pesničke slike.