liferant – značenje

 

liferant (nemački Lieferant) – u trgovini: onaj koji za nekoga vrši nabavku, dostavu, isporuku robe (obično u većim količinama), dobavljač, snabdevač, isporučilac.

 

liferacija (nemački Lieferung) – nabavka, dostava, isporuka naručene robe.

 

liferovati (nemački liefern) – nabaviti, nabavljati, dostaviti, dostavljati, isporuči(va)ti robu (obično u većim količinama).