liferant – značenje


liferant (nemački Lieferant) – u trgovini: onaj koji za nekoga vrši nabavku, dostavu, isporuku robe (obično u većim količinama), dobavljač, snabdevač, isporučilac.