liferant – značenje

 

liferant (nemački Lieferant) – u trgovini: onaj koji vrši nabavku, dostavu i isporuku robe, dobavljač, snabdevač, isporučilac.

 

liferacija (nemački Lieferung) – nabavka, dostava, isporuka naručene robe.

 

liferovati (nemački liefern) – isporučivati, dostavljati robu, snabdevati robom.