likvor – značenje


likvor (latinski liquor (cerebrospinalis)) – u fiziologiji: bistra, bezbojna tečnost koja se nalazi u moždanim komorama i kičmenoj moždini i koja odvaja mozak i kičmenu moždinu od njihovih ovojnica, moždinska tečnost.