linč – značenje

 

linč (engleski Lynch law):
1) samovoljni sud, sud mase, kažnjavanje nekoga obično ubijanjem ili zlostavljanjem bez prethodnog suđenja;
2) figurativno: javni progon, osuda nekoga zbog njegovih uverenja, porekla, vere i dr.
Naziv prema američkom kapetanu Vilijamu Linču (William Lynch, 1742–1820), koji je samovlasno naređivao pogubljenje optuženih.