linearan – značenje

 

linearan (latinski linearis):

1) koji ima oblik linije, koji se prostire poput linije, prav;

2) u slikarstvu: nacrtan, izveden, izrađen samo linijama, crtama, obrisom ili konturom (obično o skici, nacrtu); koji se odlikuje dvodimenzionalnim prikazivanjem objekta, slikanjem u jednoj ravni, bez geometrijske, trodimenzionalne perspektive;

3) koji se menja uvek za istu vrednost na isti način, ujednačen; ravnomeran;

4) u matematici: koji je u vezi s prvim stepenom, koji se grafički predstavlja pravom linijom (linearna jednačina, linearna funkcija).