lipidi – značenje


lipidi (francuski lipide) – u hemiji: prirodna organska jedinjenja slična mastima koja su važan sastojak svih biljnih i životinjskih organizama.