literalan – značenje

 

literalan, -lna, -lno (novolatinski litteralis od latinskog littera) – doslovan, bukvalan.

 

literalizam – doslovnost, bukvalnost.

 

literalist(a) – onaj koji se doslovno, u potpunosti, strogo pridržava napisanog, cepidlaka.