literatura – značenje


literatura (latinski litteratura):
1) književnost;
2) stručne, naučne knjige, radovi, članci i sl. vezani za određeni predmet, nauku, umetnost, struku;
3) spisak knjiga, članaka, radova i sl. korišćenih pri pisanju naučnog ili stručnog rada.