literatura – značenje

 

literatura (latinski litteratura):

1) književnost;

2) stručne, naučne knjige, radovi, članci i sl. vezani za određeni predmet, nauku, umetnost, struku;

3) spisak knjiga, članaka, radova i sl. korišćenih pri pisanju naučnog ili stručnog rada.