litologija – značenje


litologija (grčki líthos ’kamen’ i -logía ’znanje, nauka’) – nauka koja proučava nastanak i svojstva kamenja i stena, petrologija.