liturgija – značenje


liturgija (grčki leiturgía):
1) crkveno: glavno dnevno bogosluženje u pravoslavnoj crkvi; služba božja uopšte;
2) crkveno: crkvena knjiga u kojoj su sabrani liturgijski tekstovi koje sveštenik čita u toku bogosluženja;
3) crkveno: zbir horskih i solističkih pesama koje se pevaju prilikom glavnog bogosluženja;
4) pokrajinski: slavski kolač.