liturgija – značenje

 

liturgija (grčki leiturgía):

1) crkveno: glavno dnevno bogosluženje u pravoslavnoj crkvi; služba božja uopšte;

2) crkveno: crkvena knjiga u kojoj su sabrani liturgijski tekstovi koje sveštenik čita u toku bogosluženja;

3) crkveno: zbir horskih i solističkih pesama koje se pevaju prilikom glavnog bogosluženja;

4) pokrajinski: slavski kolač.