logopatija – značenje

 

logopatija (grčki lógos – reč, govor i páthos – osećanje, patnja) – u medicini: bilo koja smetnja u govoru, poremećenost u govoru, govorna mana.