logopedija – značenje


logopedija (grčki lógos ’reč, govor’ i paideía ’odgajanje, vaspitanje’) – nauka, disciplina koja se bavi izučavanjem i lečenjem, otklanjanjem govornih mana.