logotet – značenje


logotet (grčki logothétēs):
1) istorijski: vladarev savetnik, sekretar u Vizantiji; rukovodilac dvorske kancelarije na dvoru srpskih srednjovekovnih vladara, koji je imao kompetencije i u crkvenim poslovima;
2) istorijski: u srednjem veku, pisar državne kancelarije (u Dubrovniku i dr.).