logotip – značenje


logotip (grčki lógos ’reč, govor’ i týpos ’otisak, slika, lik’):
1) u štamparstvu: više slova ili reči izlivenih zajedno, odjednom;
2) naročito oblikovanim slovima i grafičkim znakovima ispisan naziv nekog preduzeća, proizvoda, organizacije i sl. koji služi kao zaštitni znak, logo.