logotip – značenje

 

logotip (grčki lógos – reč, govor i týpos – otisak, slika, lik):
1) u tipografiji: više slova ili reči izlivenih zajedno, odjednom;
2) naročito oblikovanim slovima i grafičkim znakovima ispisan naziv nekog preduzeća, proizvoda, organizacije i sl. koji služi kao zaštitni znak, logo.