lojalan – značenje


lojalan, -lna, -lno (francuski loyal):
1) koji se drži zakona, koji ispunjava zakonske obaveze, koji poštuje uobičajene norme;
2) odan, veran, privržen (vlasti, otadžbini, partiji i sl.).