lokalitet – značenje

 

lokalitet (novolatinski localitas):

1) mesto, predeo, kraj koji poseduje neka obeležja koja ga čine specifičnim;

2) u arheologiji: mesto na kojem se traže ili su pronađeni arheološki ostaci, mesto na kojem se vrše iskopavanja.