lokalitet – značenje


lokalitet (novolatinski localitas):
1) mesto, predeo, kraj koji poseduje neka obeležja koja ga čine specifičnim;
2) u arheologiji: mesto na kojem se traže ili su pronađeni arheološki ostaci, mesto na kojem se vrše iskopavanja.