longituda – značenje


longituda (latinski longitudo):
1) u geografiji: geografska dužina, ugaona udaljenost nekog mesta od griničkog meridijana na istok ili zapad;
2) u astronomiji: astronomska dužina (ugaono rastojanje između linija koje spajaju Zemljino središte s posmatračem i s posmatranim nebeskim telom).