loža – značenje


loža (francuski loge):
1) mala odeljena prostorija u pozorišnim, bioskopskim i dr. salama sa sedištima za nekoliko osoba koja su obično skuplja;
2) organizaciona jedinica masonskih ili drugih političkih ili verskih organizacija;
3) mesto, prostorija u kojoj se sastaju (obično tajno) pripadnici, članovi takvih organizacija.