lucerka – značenje

 

lucerka = lucerna (francuski luzerne) – u botanici: vrsta deteline s mnogo podvrsta, upotrebljava se kao stočna hrana.