lucidan – značenje

 

lucidan (latinski lucidus, prema lux – svetlost) – bistrog, blistavog uma, oštrouman, pronicljiv; koji se odlikuje jasnoćom, bistrinom duha.

 

lucidnost – osobina, stanje onoga koji je lucidan, oštroumnost, pronicljivost; jasnost, bistrina.