lucidan – značenje


lucidan, -dna, -dno (latinski lucidus):
1) koji je blistavog, prodornog uma, bistar, oštrouman, pronicljiv (o čoveku);
2) u kojem se ogledaju takve osobine; u kojem dolazi do izražaja bistrina, oštroumnost nečijeg duha, uma.