lucidan – značenje

 

lucidan (latinski lucidus):

1) (o čoveku) koji je blistavog, prodornog uma, bistar, oštrouman, pronicljiv;

2) u kojem se ogledaju takve osobine; u kojem dolazi do izražaja bistrina, oštroumnost nečijeg duha, uma.

 

lucidnost – osobina, stanje onoga koji je lucidan, onoga što je lucidno.