lumbalan – značenje


lumbalan, -lna, -lno (novolatinski lumbalis) – u anatomiji: koji se odnosi na slabine, koji se nalazi u predelu slabina, slabinski.