luminiscencija – značenje


luminiscencija (novolatinski luminescentia) – u fizici: naziv za sve vrste tzv. hladne svetlosti (koja nije nastala zagrevanjem tela), za razliku od termičkog zračenja.