mačizam – značenje


mačizam (španski machismo) – (pre)naglašavanje muškosti, tj. telesne snage i odvažnosti kao muških osobina; muški šovinizam.