mahala – značenje

 

mahala (turski mahalle):

1) deo varoši, kvart, četvrt;

2) manja naseobina u okviru neke celine (zaselak i sl.).