mahala – značenje

 

mahala (turski mahalle):
1) deo varoši, kvart, četvrt;
2) manja naseobina u okviru neke celine (zaselak i sl.).