mahinacija – značenje

 

mahinacija (latinski machinatio) – sračunat postupak kojim se na nepošten (obično i nezakonit) način ostvaruje nešto, podvala, prevara, spletka, manipulacija.