mahinalan – značenje

 

mahinalan (novolatinski machinalis) – koji se dešava bez učešća volje, svesti, nehotičan, spontan, nesvestan; koji se vrši bez udubljivanja i razmišljanja, po navici, mehanički.