mahinalan – značenje

 

mahinalan (novolatinski machinalis) – nehotičan, spontan, nesvestan, učinjen bez razmišljanja.