majolika – značenje

 

majolika (italijanski maiolica):

1) dvostruko pečena fina ilovača prevučena neprozirnom belom glazurom i dekorativno išarana;

2) proizvod, predmet od takve ilovače; skup takvih predmeta.