majolika – značenje


majolika (italijanski maiolica):
1) dvostruko pečena fina ilovača prevučena neprozirnom belom glazurom i dekorativno išarana;
2) proizvod, predmet od takve ilovače; skup takvih predmeta.