makartizam – značenje

 

makartizam (engleski McCarthyism) – u politici: sistematsko optuživanje za nelojalnost državi (prokomunističko delovanje), progon intelektualaca u cilju suzbijanja slobodnog i kritičkog mišljenja, kao u SAD pedesetih godina XX veka na inicijativu senatora Džozefa Makartija (Joseph McCarthy, 1908–1957).