makija – značenje

 

makija (italijanski macchia) – u botanici: pretežno žbunasta zimzelena vegetacija kombinovana sa šumama, karakteristična za Sredozemlje; šikara.