makrame – značenje


makrame (francuski macramé):
1) veština čvorovanja kanapa ili sličnih struna čime se dobijaju mrežasti ukrasni predmeti (zidne dekoracije, viseće korpe, delovi odeće itd.);
2) predmet načinjen čvorovanjem.